Jednalo by se o lepší využití vnitrobloků domů, kam radnice chce umístit nový mobiliář a jinak využít většinou zanedbané plochy. Řekl to kolínský starosta Vít Rakušan. Otázkou však zůstává, jestli se městu opět podaří získat dotace na tuto investici.

Regenerace dosud panelových sídlišť v Kolíně trvá dva roky. Nyní však z dotací vypadlo slovo „panelových" a město by rádo žádalo o prostředky na cihlovou zástavbu. „Pokud města již byla úspěšnými žadateli, pak mají šanci být úspěšná v dalších letech. Ministerstvo podporuje fázovost tohoto projektu," podotkl kolínský starosta.

V současné době se rekonstruuje sídliště v ulicích Masarykova, Rimavské Soboty, Funkeho. Město by potom rekonstrukci chtělo posunout směrem k supermarketům v lokalitě, kde je historicky hřiště zvané Škvára.

To radnice zamýšlí předělat na parkovou úpravu s prvky, které v Kolíně dosud nejsou. „Například multifunkční hřiště na pétanque, nebo kuličkovou dráhu," řekl Vít Rakušan.

Se sídlištní zástavbou se také pojí rekonstrukce bývalého bikeparku, který je dlouhodobě zchátralý. Kolínská radnice na jeho místě chce vybudovat multifunkční hřiště, jenž by mělo nabídnout vyžití dětem všech věkových skupin.