Radnice se pokoušela největší z úvěrů refinancovat, to se však nepodařilo. Povedlo se ale alespoň dojednat lepší podmínky, které přinesou úsporu několik milionů korun.

Zadluženost Kolína
aktuálně: 450 milionů korun
předpokládaný stav ke konci letošního roku: 422 milionů
původní stav v roce 2009: 1,1 miliardy

Dluh Kolína, který svého času patřil k nejzadluženějším městům v zemi, tvoří celkem čtyři úvěry. První je návratná finanční výpomoc od ministerstva průmyslu a obchodu. To je bezúročná půjčka, navíc zhruba před dvěma lety se městu podařilo domluvit prodloužení splatnosti, takže půjčka se tím vlastně zlevnila. Protože je s nulovým úrokem, během pár let inflace něco takříkajíc ukousne. „S touto půjčkou už nejde hýbat a vlastně to ani není potřeba, když je bezúročná,“ shrnul místostarosta Michael Kašpar.

Druhou půjčkou Kolína je ještě cca 17,5 milionu korun, což je splátka dodavatelského úvěru na vybudování Vodního světa. Ta skončí v příštím roce. „To také městu výrazně ulehčí, momentálně je to splátka zhruba 15 milionů ročně. Platíme ji jako investiční dotaci do Správy městských sportovišť Kolín,“ uvedl místostarosta.

Třetím dluhem města je jeden ze dvou velkých dlouhodobých úvěrů, a to úvěr u Komerční banky. „Podmínky úvěru jsou celkem dobré, úrok je 1,7 procenta, ani s tím není třeba hýbat,“ říká místostarosta.

Čtvrtým, největším úvěrem, ze kterého zbývá doplatit ještě přibližně 204 milionů korun, je úvěr u České spořitelny. Úvěr je z roku 2009. Nevýhodou pro město je, že při sepsání smlouvy byla stanovena jakási výkupní klauzule, což znamená, že pokud by město chtělo refinancovat jinde, musí zaplatit něco jako „výkupné“. V době podpisu smlouvy to bylo cca 67 milionů, dnes už je to zhruba 97 milionů. „Jedna z bank nám nabídla velmi slušné refinancování, ale když jsme zjistili, kolik bychom museli uhradit spořitelně, jakýkoli refinanc padl,“ shrnul Michael Kašpar.

Nicméně městu se podařilo dojednat alespoň úpravu smlouvy, takže zastupitelstvo mohlo na svém posledním zasedání schválit dodatek ke smlouvě. Ze zastavených pohledávek byly vypuštěny městské byty, zůstává tam „jen“ infrastruktura, kterou má ve správě společnost Vodos. Druhou důležitou věcí je dojednaná úspora, která by za dobu deseti let, po kterou bude Kolín ještě splácet, měla městu přinést snížení plateb zhruba o 6,5 milionu korun. „Není to refinancování, je to úprava smlouvy, ale je to, myslím, maximum, co můžeme z vyjednávací pozice města dosáhnout,“ shrnul místostarosta.

Kompletně splaceno tedy bude mít Kolín v roce 2028. Dnes už ale alespoň nepatří k nejvíce zadluženým městům, dostal se z takříkajíc červených čísel. „Teď jsem co do zadluženosti v oranžových číslech, do zelených se budeme dostávat postupně. Nechceme ale prodlužovat rok definitivního splacení úvěru. Zkrátka v roce 2028 skončí zadluženost Kolína,“ uvedl starosta Vít Rakušan.

Sami obyvatelé města zadluženost v posledních letech až tak nepociťovali. „Nepřipadám si, že bydlím v zadluženém městě. Připadá mi život v Kolíně úplně normální. Svítí lampy, vyváží se odpadky, žádnou kalamitu tu nemáme,“ nechal se slyšet Lubomír Kalenda.