Vládnoucí sociální demokraté byli pochopitelně proti – a ani komunisté, s jejichž podporou ČSSD utvořila menšinovou krajskou vládu, pro Bendlův návrh ruce nezvedli.

Svým návrhem na zřízení redakční rady, která podle Bendlových představ měla usměrňovat nynějšího hejtmana Davida Ratha (ČSSD), aby si nedělal vlastní reklamu za veřejné prostředky (ale měla také dohlédnout na kvalitu zpracování tiskovin a na zásobování webových stránek kraje aktuálními zprávami), chtěl bývalý hejtman zřídit nový výbor krajského zastupitelstva. Do něj měli být nominováni odborníci politickými stranami, a to v poměru odpovídajícím výsledkům voleb. Nic takového ale nevznikne. Bendlovi se věc nepodařilo ani zařadit do programu jednání.

Hejtman i hejtman stokrát jinak

Poslední kapkou pro ODS byla podoba nového Středočeského magazínu, krajského informačního čtvrtletníku, který dostaly domácnosti do poštovních schránek. „Stejně jako v nákladné celostránkové inzerci v denících se v něm objevují převážně samoúčelná sdělení zdůrazňující přednosti a úspěchy hejtmana či členů krajské rady,“ zdůraznil Bendl s poukazem na fakt, že na 32 stranách magazínu je hejtman Rath vyfotografován více než dvacetkrát. Bendlovi také vadí kritika působení minulého vedení kraje bez možnosti odpovědi. A to vše podle něj navíc nemá dostatečnou literární ani grafickou kvalitu.

„Asi jste zapomněl, co se publikovalo, když jste byl hejtmanem: Petr Bendl na kole, Petr Bendl na kánoi, Petr Bendl na koni, Petr Bendl v historickém kostýmu,“ reagoval na Rath na výtky svého předchůdce. „Tehdy jste to za propagandu nepovažoval; až teď se vám nelíbí, když se pokračuje v podobném stylu,“ konstatoval nynější hejtman. A jedním dechem připomněl, že redakční radu mohl Bendl založit, když Středočeskému kraji vládl on. „Tehdy se vám ale nehodila; dělal jste si, co vás napadlo,“ prohlásil. „Měl jste na to osm let – teď jen kritizujete své metody.

Pět procent pro oponenty

Na Bendlovu námitku ovšem Rath musel připustit, že v minulých volebních obdobích dostávali prostor k vyjádření v krajských tiskovinách i tehdy opoziční sociální demokraté. „Vy ho máte taky, jenomže ho nevyužíváte,“ obrátil se hejtman k občanským demokratům. A hned stanovil, jak to napříště má fungovat: „Můžete nám materiály posílat v rozsahu, v jakém jste vy dávali ty naše v minulém volebním období. Ještě to přesně spočítáme – ale dostávali jsme asi pět procent prostoru.“

Rath tvrdí, že zásady v duchu rčení „Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá“ míní uplatňovat alespoň pro začátek. Naznačil ale, že do budoucna by ustoupil. „Je, myslím, výchovné, abyste své metody vyzkoušeli na vlastní kůži. Až poznáte, jak jste se chovali k druhým a uznáte, že vaše metody byly chybné, domluvíme se na jiné formě spolupráce,“ slíbil.

Na internetu prý chybí aktuality
Současné vedení kraje podle mínění dřívějších radních zcela zanedbává aktualizaci středočeského internetového portálu. Do loňského listopadu bylo na krajském webu možno najít až pět nových aktualit týdně, po nástupu nového vedení jich podstatně ubylo. V červenci se na titulní stránce objevily jen čtyři aktuality – a v srpnu jediná, připomněl exhejtman Petr Bendl s tím, že jeho nástupce na tuto moderní formu komunikace s trvale aktualizovaným obsahem fakticky rezignoval. Přitom prý bývávalo zvykem, že návštěvníci na krajské webové stránky pro informace skutečně přicházeli. „Průměrná návštěvnost před loňským listopadem dosahovala ve všedních dnech až počtu 1800 unikátních návštěvníků,“ pochlubil se Bendl ještě s odstupem.

CITÁT:
Na rozdíl od současnosti nebylo v minulém volebním období nikdy řečeno: ODS zajistila. Psalo se: kraj zajistil…
Ladislav Kutík, ODS