„Vzhledem k současné celosvětové pandemii nemoci covid-19 se sloup může pokládat za obdobu celosvětově známého morového sloupu Nejsvětější trojice v Olomouci i když v mnohem skromnějším provedení. Miliony obětí koronaviru po celém světě si zaslouží uctít památníky, aby tato katastrofa nebyla nikdy zapomenuta,“ říkají členové spolku.

Morové sloupy jako je i ten v Olomouci vznikaly od 17. století po celé Evropě, kterou pustošily opakující se zejména morové epidemie. Stavěly se jako poděkování za odeznění epidemie, jako duchovní prosba o ochranu místa před další epidemií a také na památku obětí. „Jsem přesvědčen, že i dnes bychom měli být nejen vděční za své zdraví a klid v zemi, ale také zároveň uctít oběti koronaviru. Pokud bude mít podobný postoj více lidí z naší ratenické komunity, stanou se obnovená Boží muka takovým novodobým morovým sloupem Nejsvětější trojice. Dosud jsem v médiích nezaslechl, že by se někde stavěl reálný morový sloup související s touto koronavirovou pandemií, takže bychom tento nápad chtěli rozšířit z Ratenic do celého světa,“ vysvětlil místopředseda spolku Luděk Kudláček.

Ilustrační foto.
Covid mají zahánět monoklonální protilátky. Některým nemocnicím ale došly

Občané Ratenic se již dlouhá léta snaží o zkrášlení obce a jejího okolí. Díky aktivitám místních spolků byly zasazeny stovky stromů, došlo ke zkrášlení několika ratenických zákoutí, vznikla naučná stezka Marobudovi v patách. „Okrašlovací spolek Ratenická včela začal v roce 2019 s obnovou již neexistujících Božích muk „Nad Mokrýma“ u ratenického hřbitova. Na obnovu získal v programu Živá komunita u Nadace VIA potřebné peníze, ale práce byly přerušovány jednotlivými vlnami pandemie koronaviru. Sice v Ratenicích bydlím přes 20 let, ale jako rodákovi z Olomouce mě situace s covidem připadá velmi podobná té, jakou prožívali před více než 200 lety občané Olomouce. Ti postavili morový sloup nejen na oslavu skončení epidemie moru, ale i jako připomínku a uctění obětí moru,“ doplnil místopředseda spolku.

K slavnostnímu odhalení sloupu v Ratenicích došlo při příležitosti státního svátku 17. listopadu, kdy okrašlovací spolek Ratenická včela spolu s ratenickými hasiči uspořádali lampionový průvod.