Nechyběli ani bývalí a současní zaměstnanci a „žáčci“ školy na „Dni otevřených dveří“ ve školce a následně v místním pohostinství na výstavě školních fotografií, kronik a promítání fotografií ze současného dění MŠ, kde bylo pro hosty zajištěno i chutné občerstvení.

Všichni si rádi popovídali s bývalou ředitelkou MŠ Květoslavou Procházkovou, která školu vedla 18 let a Marií Horkou, která jako tehdejší předsedkyně MNV Ratenice, měla velkou zásluhu na rekonstrukci MŠ a jejím otevření. Atmosféra setkání byla neformální a velice přátelská.

"Děkujeme proto všem, kteří pomohli s organizací této vydařené akce," řekla Alena Čáslavová, ředitelka MŠ Ratenice.
Školní fotografie budou ještě vystaveny do konce října na Obecním úřadě v Ratenicích.

MŠ Ratenice