„Vypadá to, že po letech slibování budeme moci v Zibohlavech udělat kanalizaci. Zdá se, že jsme úspěšnými žadateli o dotaci, byť k podpisu smlouvy ještě nedošlo,“ upřesnil.

Na výjezdním zasedání chce město začít mapovat zájem lidí o připojení na kanalizaci. Celkové náklady na její vybudování se odhadují na 30 milionů, státní dotace by pokryla cca třetinu. „Neodpovídá standardům 21. století, že některá část ještě nemá kanalizaci, navíc situace je v Zibohlavech dlouhodobě špatná,“ podotkl starosta a připomněl problematické průsaky splašků do potoka.

Výstavba kanalizace v Zibohlavech je vázaná na budování přivaděče z Radovesnic I, který si Radovesnice samy budují. Kolín pak svou příměstskou část propojí s tímto přivaděčem.