Po prohlídce příměstské části následovalo setkání v kulturním domě, kterého se zúčastnili jak radní, tak vedoucí odborů městského úřadu. Přišlo kolem pěti desítek obyvatel Zibohlav.

Radní shrnuli již uskutečněné akce, například osvětlení, opravu mělkých výtluků a trhlin v celé délce ulic Na Slunci a Jarní, vybudování nového chodníku ze zámkové dlažby v Jarní ulici, nové herní prvky a lavičky na hřišti, pravidelný úklid apod.

Zásadním bodem setkání byla připravovaná kanalizace. „Vypadá to, že po letech slibování budeme moci v Zibohlavech udělat kanalizaci. Zdá se, že jsme úspěšnými žadateli o dotaci, byť k podpisu smlouvy ještě nedošlo,“ předeslal starosta Vít Rakušan.  Už koncem května by město rádo zveřejnilo výzvu na zhotovitele stavby.

Práce by měly trvat zhruba rok, jejich začátek se předpokládá na jaře 2020. Projektová cena kanalizace včetně přivaděče kolem 30 milionů korun, státní dotace by měla pokrýt přibližně třetinu nákladů. Kanalizace by měla v Zibohlavech vyřešit dlouhodobě špatnou situaci, kdy dochází například k průsakům splašků až do potoka.

Dalšími diskutovanými záležitostmi byl třeba požadavek obyvatel na přidání linek městských autobusů, zejména o víkendech. Řeč přišla i na nefunkčnost některých koncových hlásičů městského rozhlasu. Opraveny by měly být co nejdříve.