Jeden z přechodů je u vjezdu do obce směrem od Peček. Umožňuje přejít od cyklostezky na druhou stranu silnice. Auta před tímto přechodem zpomaluje semafor a přecházení je tak bezpečné.

Druhý přechod vznikl nedaleko prodejny potravin. O kousek výš jsou však poměrně často dopravní nehody. Vjezd do obce směrem od Plaňan je tak v současné době aktuálním tématem. „Jednáme s odborem dopravy, aby byla v tomto místě povolená maximální rychlost třicet kilometrů v hodině," řekl starosta obce Martin Sýkora. Pomalejší jízda automobilů by měla být bezpečnější také pro chodce, kteří využívají právě nového přechodu, který je při směru jízdy od Plaňan nedaleko za zatáčkou.

Nedávno v obci vznikly také dvě jednosměrné ulice. Jedna z nich je v současné době také obchůznou trasou pro chodce vzhledem k uzavřené lávce. Nejen kvůli bezpečnosti chodců do těchto ulic nesmí nákladní automobily. Zjednosměrnění ulic navíc rozložilo dopravní zátěž do dvou ulic.

Doprava z nich postupně téměř vymizí, až dojde k opravě historického mostu. Ta by podle předpokladů měla být hotová nejpozději do konce kalendářního roku.Jednou z posledních novinek v Radimi je světelná signalizace na vlakovém přejezdu, která nahradila ceduli stop. Ta vnesla do obce značnou kontroverzi vzhledem k hluku, který vydává. Instalace signalizace se nelíbila obyvatelům z této ulice. Přejezd je však v tuto chvíli bezpečnější než doposud.