Když vláda v březnu vyhlásila nouzový stav, Andrea Faltysová sama iniciovala přijetí velice přísných opatření, které přesáhly rámec vládních usnesení nebo nařízení ministerstva zdravotnictví. Cíl byl jediný - ochránit zdejší klienty.

ON-LINE repotáž o koronaviru najdete ZDE

„Díky tomu na koronavirus neonemocněl žádný náš zaměstnanec ani klient. Nové klienty přibíráme po celou dobu nouzového stavu bez přerušení, a to i proto, že máme dobrá opatření, která znemožňují případné nakažení stávajících klientů. Počty příchozích v meziročním srovnání klesají z důvodu koronakrize,“ uvedla Andrea Faltysová, která si v rozhovoru pro Deník pochvaluje i spolupráci se Středočeským krajem.

Jak jste se dostala k práci v sociálních službách?
V sociální oblasti se pohybuji od roku 2003, konkrétně v oblasti sociálních služeb působím od roku  2011, s přestávkou, kdy jsem pracovala na Ministerstvu práce a sociálních věcí jako vedoucí oddělení koncepce sociální práce a vzdělávání. K sociální péči mě přivedla částečně náhoda, moje zvídavost a snaha dělat svoji práci dobře. Když jsem začala v sociální oblasti pracovat, neměla jsem k tomu odpovídající kvalifikaci (což tehdejší legislativa umožňovala). Vadilo mi, že nemám odborné základy, a proto jsem při zaměstnání začala studovat.

Kdy jste nastoupila do Mlékovic?
V roce 2011 mně oslovila nabídka jít pracovat do domova pro seniory a dá se říci, že ta se mi stala osudnou, protože tato oblast péče je mi velmi blízká. Možná jsem citlivost vůči oblasti péče získala díky postižení mé tety, se kterou jsem od dětství byla v přirozeném kontaktu. Práce je mi jednak koníčkem, a současně mám radost, že péči o nás můžeme našim rodičům „vrátit“ zajištěním kvalitního života ve stáří. A konkrétně v Mlékovicích jsem nyní právě rok, když jsem na pozici ředitelky nastoupila 2. května 2019.

Jaké změny či úpravy jste ve funkci ředitelky udělala?
Základy péče byly v Domově dobře nastavené, takže se změny dělaly celkem dobře. Souvisely především s kvalitou péče a efektivním nastavením procesů, s nastavením týmové spolupráce a s podmínkami pro pracovníky. Jsem ráda, že jsem pro nastavení změn nalezla oporu ve vedení firmy, protože to byl důležitý okamžik pro implementaci změn.

Co vás na vaší práci těší?
Ráda vidím, že o naše matky a otce je dobře postaráno, že jejich děti o ně nemusí mít obavy a byť u nás žijí lidé i s velmi těžkými tělesnými a duševními hendikepy, užívám si krásné okamžiky, kterých je tu hodně, a úsměvy našich klientů, to je to, co mě naplňuje.

Co naopak trápí?
Stále ještě nerovnoměrná kvalita v oblasti sociálních služeb a rozdílná efektivita související s nákladovostí služeb. Ale také nedoceněná prestiž služeb, respektive ocenění pracovníků, kteří v tomto segmentu pracují, a nemluvím jen o finanční stránce, i když v některých službách dostávají pracovníci velmi nízké mzdy, ale zejména o společenském uznání práce ve službách. Přitom kvalita služby významně souvisí s kvalitou jejich pracovníků.

Jak vaši klienti snáší koronakrizi?
Musím říct, že mě až překvapilo, jak naši klienti situaci dobře zvládají. Z počátku pro ně bylo náročné vidět zaměstnance v rouškách. Někteří to nechápali, a ztížila se tak vzájemná komunikace s nimi. Zejména pro klienty s demencí je nezbytné vnímat neverbální komunikaci (výraz tváře, úsměv, intonaci hlasu), protože někteří nechápou význam sdělovaných slov, ale minimálně z neverbální komunikace vnímají klid a bezpečí.

Jak zvládají odloučení od svých nejbližších?
Je to samozřejmě to nejnáročnější. Pocity osamění našich klientů, ale i jejich blízkých, se nám daří úspěšně rozptylovat pestrou škálou možností jejich vzájemného kontaktu. Od předávání vzkazů, balíčků a fotografií po skype hovory, telefonické hovory, průběžné posílání fotografií, ale zejména prostřednictvím Clementas ŽIVĚ, kdy každý den přenášíme online záznam terapeuticko-volnočasových aktivit s klienty. Zájem z řad rodinných příslušníků o online přenosy je nevídaně obrovský, a to i proto, že vlastně mnozí poprvé viděli odbornou práci s jejich blízkými (většina návštěv se odehrává v odpoledních hodinách nebo o víkendech, kdy takto s klienty nepracujeme). 

Zastavil se příjem klientů do Domova v době koronakrize?
V domovech Clementas jsme příjmy nezastavili, a to proto, že i v této těžké době jsou lidé, kteří potřebují naši pomoc, o které se nemohou jejich blízcí starat nebo nikoho nemají. Od začátku jsme ale přijali velmi přísná opatření, která šla nad rámec usnesení vlády nebo nařízení ministerstva zdravotnictví. Díky tomu nám neonemocněl žádný zaměstnanec a také naši klienti jsou, z hlediska koronaviru, všichni zdrávi. Takže nové klienty přibíráme po celou dobu nouzového stavu bez přerušení, aniž bychom ohrozili zdraví našich stávajících klientů. I dnes můžeme nějaké volné kapacity nabídnout, jelikož nově otevíráme poslední domácnost našeho Domova. V preventivní karanténě máme nyní 6 klientů. Významný vliv na poskytování služby v této nelehké době a na přijímání klientů má také vynikající spolupráce se Středočeským krajem, který skvěle koordinoval poskytování pomoci potřebným, ale také zásobování ochrannými pomůckami, když na trhu nebyly k sehnání.

Přesto je počet nových klientů v meziročním srovnání nižší. Proč?
Pandemie koronaviru poznamenala chod všech domovů pro seniory. Pozastavil se například přirozený příchod nových klientů. V Domově pro seniory Clementas Mlékovice klesl ve srovnání s rokem 2019 počet nových klientů přijatých od začátku roku do konce dubna o třetinu. Rodiny si nechávaly podrobně objasnit nastavená opatření, dopady na jejich blízkého - například průběh pobytu v ochranné karanténě a některé rodiny se dokonce rozhodly odložit přijetí jejich blízkého do Domova, a to z důvodu obavy rozšíření nákazy v Domově a z důvodu zákazu návštěv, kdy jsme jim nemohli umožnit se stýkat se svými blízkými po přijetí do Domova.

Jaké jsou vaše koníčky?
Mým celoživotním koníčkem je kynologie, zabývám se chovem a výcvikem psů, i když od výcviku jsem v posledních letech poodešla. Mám také moc ráda čtení knih a procházky přírodou. Aktivně působím v řídící radě Profesního svazu sociálních pracovníků Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a občasně se věnuji lektorské a přednáškové činnosti.

Koronavirová krize ukázala nové české hrdiny - zdravotníky, lékárníky, řidiče autobusů, prodavačky, pošťačky a další profese. Všichni zaslouží obdiv a poděkování. Deník je představuje v seriálu. Další příběhy hrdinů čtěte ZDE.