Právě proto by chtěli požádat vedení mateřské školy o neuzavírání školky v době letních prázdnin na celý měsíc. Chtějí tak předejí těžké situace mladých rodičů, kteří jsou zaměstnáni. Je pro ně mnohdy náročné sehnat pro děti náhradní hlídání.


Další věc, kterou vedení města řešilo ve spojení s mateřskou školou, jsou dopolední svačinky.
Vedení města v čele se starostkou Zuzanou Čihákovou by rádo požádala vedení mateřské školy, aby svačinky podávalo ve dvou variantách. Děti by si tak mohly vybrat, co je jim k jídlu milejší. Možná by tak odpadl problém s tím, když některé z dětí nechce danou svačinku jíst.


Oba návrhy původně vzešly od rodičovské veřejnosti a rada města je podporuje. Doporučuje proto zavést tyto nápady do praxe, vše však samozřejmě závisí na možnostech mateřské školy.