Pozemky jsou v současné době v majetku republiky a hospodařit s nimi má Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Rada města na základě této informace doporučila zastupitelům, aby s bezúplatným převodem majetku souhlasili a pověřili starostu podáním žádosti o bezúplatný převod. Právě vyslovení souhlasu je jedním z bodů programu zasedání zastupitelů Kostelce nad Černými lesy, které je naplánované středu 10. června od 18.00 hodin. Zasedání se uskuteční v zasedací místnosti Městského úřadu na náměstí Smiřických.