Bratr Karel Čihák- Kája byl vyznamenán Řádem Stříbrného vlka, nejvyšším skautským vyznamenáním u nás. Je udělováno doživotně za mimořádné zásluhy o rozvoj a šíření skautských myšlenek a celoživotní službu ve skautském hnutí.

Může být pouze 12 žijících nositelů, a proto jsme náležitě hrdí, že máme v našich řadách jednoho z nich. Slavnostní udílení bylo zahájeno skautským signálem a junáckou hymnou.

Úvodního slova se ujal bratr Miloš Blažek Merkur, senior Sboru nositelů ŘSV. Seznámil všechny přítomné s bohatou dráhou skautského života bratra Káji a dekoroval ho insignií Řádu Stříbrného vlka. Následovali gratulace přítomných nositelů ŘSV a slovo tajemníka města Kouřim pana Kloudy.

Karlovi poblahopřál i zástupce okresní rady Junáka br. R. Kubelka Kojot a br. J. Kupr Anděl. Slavnostní atmosféru doplňovaly hudební vstupy, během kterých jsme si společně zazpívali několik táborákových písní.

Bratr Kája si také vzal slovo a stručně zhodnotil svou celoživotní skautskou činnost.

Na závěr připomenul i několik úspěchů celého našeho střediska a poděkoval všem přítomným i sponzorům za jejich přízeň, kterou našemu středisku věnují.

Slavnostní ceremoniál byl na povel bratra Merkura zakončen státní hymnou a plynule jsme přešli k oslavám našeho čtyřiadvacátého výročí.

Přítomným hostům jsme křikli naše oddílové pokřiky a zrekapitulovali jsme všechny minulé roky činnosti našeho střediska.

Bratru Kájovi jsme k udělenému vyznamenání předali dárky a zazpívali si společně poslední písničku. Na úplný závěr jsme se všichni přesunuli do sklepení pod radnicí, kde pro nás bylo připraveno bohaté občerstvení.

Za celé kouřimské středisko Junáka bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravách a organizaci celé akce a rád bych poblahopřál bratru Karlovi k jeho vyznamenání.

Milý Kájo, jsme rádi, že tě máme a velice si vážíme všeho, co pro nás děláš.

Josef Kovačka, kouřimské středisko Junáka