Kouřimský skanzen se rozrostl o další památky lidové architektury a dočkal se celkové modernizace technického zázemí a infrastruktury.

„Chtěl bych všechny srdečně pozvat na návštěvu krásného areálu plného unikátních památek na naše předky a vzpomínek na jejich způsob života. Mnozí z nás tu objeví i předměty, které jsme vídávali jako děti na venkově a dnes jsou nám tak vzácné. Myslím si, že návštěva tohoto muzea pod širým nebem pobaví a obohatí děti i dospělé, že si tu uvědomíme své kořeny, tradice a hodnoty, o které stojí za to pečovat a chránit je," poznamenal Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje, který je zřizovatelem Regionálního muzea v Kolíně, do jehož správy kouřimský skanzen spadá.

Celkové náklady na první etapu dostavby kouřimského skanzenu činily přes 67 milionů korun, z čehož 37 milionů pokryly evropské peníze.

Zahájení prací prošlo těžkými začátky. Chvíli to dokonce vypadalo, že celá investice padne, protože stavební firma, která měla smlouvu s krajem, až po podpisu smlouvy od této odstoupila, a kraj tedy nemohl jednat s náhradním uchazečem. Musel proto vyhlásit novou soutěž.

„Hledaly se peníze a našly se, čemuž jsem opravdu velmi rád, protože kouřimský skanzen je architektonicky velmi cenný a turisticky nesmírně významný celek. Zafinancování akce nás stálo mnoho úsilí," uvedl náměstek hejtmana Marek Semerád.

V rámci první etapy se skanzen rozšířil o pět objektů z různých míst Čech. Stavělo se za použití dobových technologií pod dohledem Národního památkového ústavu.

Se stavbou se začalo loni v dubnu a práce byly oficiálně ukončeny letos v červnu, přičemž z 90 procent byly hotovy do konce loňského roku.

„Jen úkony, které vyžadovaly využití tradičních postupů, jako je například práce s hlínou, která byla použita na stěnách, podlahách i stropech objektů, musely být v zimě zastaveny a obnoveny v dubnu, kdy opět panovaly vhodné klimatické podmínky," uvedl radní pro oblast kultury a památkové péče Zdeněk Štefek.

V areálu skanzenu nově vyrostla usedlost šperkovna ze Strašic, chalupa z Masojed se stodolou, výměnek z Krchleb, mariánský sloup z Konárovic a špýchar z Kornatic. Zároveň se přemístila dvanáctiboká stodola ze Želejova a socha sv. Donáta ze Svatbína.

Vedle vlastní výstavby dobových objektů byla v rámci první etapy prací vybudována nádrž a sofistikované kompletní hasicí zařízení, které je přivedeno a instalováno ve všech nově postavených objektech. Provedeny byly také areálové rozvody kanalizace, elektřiny a vody.

Muzeum lidových staveb v Kouřimi je jediným nadregionálně zaměřeným skanzenem v České republice, který shromažďuje stavitelské památky z území středních, východních a severních Čech, a nabízí tak přímé srovnání různých regionálních typů lidové architektury z období od 17. do 19. století.

Nachází se zde zatím čtrnáct větších obytných a hospodářských objektů, které doplňuje několik drobnějších památek. Muzeum je celoročně dějištěm mnoha národopisných a dalších doprovodných programů.

Dřívějšímu rozvoji skanzenu bránily po roce 1990 vleklé restituční spory. Vyřešeny byly dohodou mezi krajem a restituenty až v roce 2012.

Od té doby se pracuje na rozvoji areálu směřujícímu k vytvoření Muzea české vesnice, které bude kromě architektonických památek přibližovat život na českém venkově od raného novověku do počátku 20. století včetně jeho sociálních a regionálních specifik.

Na slavnostní otevření skanzenu v sobotu 30. července je připraven poutavý program pro celou rodinu – vystoupení folklórního souboru Lipka s výukou tance pro děti, ukázky řemesel, zábavně naučný program pro děti, výuka ve školní třídě statku z Týřovic a další zajímavosti.