Tak zněl návrh vyhlášky, o které diskutovali zastupitelé v Kouřimi. „Je to vyhláška, která omezuje. Omezuje aktivitu, která je v celku rozšířená," řekla starostka města Zuzana Čiháková na počátku. Připomněla loňské léto, kdy se tyto aktivity objevily i o půlnoci. „Musím říci, že lidé byli tak rozhořčeni, že volali i po půlnoci si postěžovat, jak je to možné, že se něco takového děje," dodala. Nezapomněla zmínit ani pejsky a další zvířata, kterým hluk z pyrotechniky vadí. Pejskaři proto často proti lidem používajícím pyrotechniku bojují.

Zastupitelé nakonec tuto změnu, která brala ohledy například právě na pejsakře, nepřijali. Ačkoli pro přijetí bylo šest zastupitelů, čtyři přítomní se rozhodli zdržet se v tomto případě hlasování. Tím nepřímo rozhodli o nepřijetí vyhlášky upravující používání zábavné pyrotechniky na veřejných prostranstvích.

Rozhodnutí přitom nebylo ani u jednoho člena zastupitelstva zcela jednoznačné. Zástupci města se na problematiku dívali z několika různých úhlů.
Nadnesený byl například fakt, že pokud se nepřijala vyhláška o hazardu, proč by nyní měl být omezovaný někdo jiný touto vyhláškou. Někteří však nesouhlasili s tímto argumentem, jelikož zatímco hráč automatů většinou své okolí neobtěžuje, člověk, který využívá zábavné pyrotechniky ruší ostatní občany a mnohdy i noční klid.

Vyhlášku v jejím současném znění tedy zastupitelé neschválili. Žádný z nich však s používáním pyrotechniky zcela nesouhlasí. Je tak možné, že se toto téma na zasedání ještě vrátí.