Do ní spadá nejen propagace města, ale například také hudební potkávání, věcné dary pro seniory, předplatné nebo příspěvek na Kostelce.
Na propagaci města mají kostelečtí radní tentokrát vyhrazených padesát tisíc korun. To je jednou tolik, než k tomuto využili za celý minulý rok.
V rozpočtu je dále vyhrazeno téměř dvacet čtyři tisíc na již zmíněné nájemné. Z této částky je necelých devatenáct tisíc třeba na ples města, zbylé peníze jsou pak určeny na pořádání ostatních koncertů. I v tomto případě se částka oproti loňskému roku zvedla. Loňský rozpočet totiž počítal s nájemným za patnáct tisíc. Tuto hranici však částka o jeden tisíc korun překročila.
Příspěvek na Kostelce zmíněný výše je vyhodnocen na čtrnáct tisíc korun, stejně tak jako tomu bylo i v minulých letech.
Město nezapomíná ani na seniory. Na jejich setkání vyhradilo sedm tisíc korun, na věcné dary k Vánocům pak dalších pět.