První třídu ve Velkém Oseku vede třídní učitelka Ladislava Paďouková.

Třídní učitelkou prvňáčků v Poříčanech je Irena Skřivánková.