Po ukončení této etapy bude následovat třetí, která bude obnášet prostor křižovatky Pražské a Sluneční. „Jedná se o staré sítě, které nejsou uložené pod zeleným pásem nebo chodníkem, jak se to dělá dnes, ale jsou opravdu pod komunikací,“ řekl starosta Vít Rakušan. Zmíněné práce předchází vlastní revitalizaci ulice, která proběhne v příštím roce.
Objízdná trasa je po dobu všech etap stanovena ulicemi Politických vězňů, Legerovou a Jaselskou.Kmochova ulice je v úseku mezi Pražskou a Sokolskou uzavřená u křižovatky s Pražskou a je zde dočasně zavedený obousměrný provoz.