Pro učitelky měli žáci přichystané krásné květiny i drobné dárky. Děti z 1. B dokonce i překvapení v podobě pirátského vzkazu a lebky na tabuli.

Svůj poslední krok naopak udělali žáci devátých tříd, kteří úspěšně vykročili vstříc novým zážitkům i přátelům na středních školách.