Radnice ve Starém Kolíně v souvislosti s opravou žádá rodiče školních dětí, aby jim vysvětlili bezpečnou cestu do školy - zejména cestou z Bašet, aby děti pokračovaly ulicí podle kulturního domu a přecházely hlavní silnici už v prostoru nad pomníkem padlých a po tomto novém chodníku pokračovaly až do školy. Cílem je větší bezpečnost během rekonstrukčních prací, tedy minimalizovat přebíhání ulice v místě oprav.

Celkovou rekonstrukci silnice číslo III/3275 ve Starém Kolíně provádí krajská správa a údržba silnic společně s obcí, cena díla je více než 27 milionů a termín dokončení 31. července tohoto roku. Práce postupují rychle, v předstihu oproti harmonogramu se posunuly do druhé etapy, což právě znamená od nadjezdu na Bašta až po náměstí. „Nevjíždějte prosím do ulic Kolínská, Nová, Kostelní, Za Poštou, Náměstí,“ apeluje starosta Starého Kolína Luboš Železný.