Jak potvrdil starosta Vít Rakušan, urbanistické ztvárnění a celková rekonstrukce průtahu je jednou z velkých věcí, který Kolín v budoucnu čeká. „To, co dřív bylo magistrálou pro všechny kamiony, z nichž část dnes už proudí po obchvatu, to je obrovská výzva,“ řekl.

Historicky už na radnici existuje studie na přeměnu průtahu, musí ale projít kontrolou a úpravami městského architekta.
Prvním krokem je samozřejmě převod silnice do majetku města. To se stále ještě nestalo, ačkoli se o tom hovoří už od dostavby obchvatu. „Všechny podmínky jsme splnili, čekáme už jen na Ředitelství silnic a dálnic a na kraj,“ uvedl místostarosta Michael Kašpar. Podle posledních informací by k dlouho plánovanému převodu komunikace mělo dojít ještě nyní během podzimu.

Podle starosty Rakušana bude úpravám průtahu zcela jistě předcházet veřejná diskuze. Starosta také zmínil odbornou diskuzi, ve městě jsou mladí architekti jako například Vojtěch Malina, který na kolínský průtah psal i svou diplomovou práci Znovuzrození městské třídy.

Ve městě působí například také KOArch – kolínští architekti, kteří také budou mít do problematiky co mluvit.

Nejzákladnější myšlenkou přeměny průtah je udělat z toho, co město rozděluje v podstatě stejně jako řeka, součást městského prostoru. To znamená výbavu pro cyklisty, městskou zeleň, zútulnění prostor u průtahu, aby člověk neměl pocit, že je najednou uprostřed města stavba téměř dálničního typu. „Aby vyvolávala pocit, že je to klasická silnice odpovídající městskému prostoru,“ poznamenal starosta Rakušan.

Rovněž připomněl zamýšlené otevření různých průjezdů, které jsou nyní uzavřené. „Z průtahu bude logická komunikace, na kterou mohou navazovat vyústění ze sídliště nebo třeba v místech U Červených. To jsou dlouhodobě zašpuntované městské linie,“ upřesnil starosta.

Potvrdil, že průtah coby normální městská ulice určitě neměla být čtyřproudová.

Nabízí se spousta možností úprav, jako třeba propojení s ulicemi Havelcovou, Bezručovou a dalšími. Místo podchodu v Jaselské by mohl být úplně normální přechod, více částí kolem průtahu by mohlo sloužit z větší části pro pěší, nabízí se i možnost nové zástavby podél průtahu nebo dokonce vybudování náměstí s kašnou na dnes rušné světelné křižovatce Žižkovy a Jaselské ulice.

V nedávné době během Dne architektury proběhl projekt Bariéra města, který představil studentské projekty ateliéru Cikán z Fakulty architektury ČVUT. Průtahu v Jaselské ulici, jeho problémům a nástrahám se věnovalo už několik ročníků Dnů architektury, nyní naposledy město spolu s fakultou představilo právě možnosti proměny této ulice v městskou třídu.

I kolínská veřejnost má k průtahu spoustu připomínek. „Prvním problémem je přecházení, hlavně v Jaselské. Přebíhání čtyřproudové silnice je nebezpečné, pamatuji si tu hodně ošklivou nehodu. Jenže použít podchod? Teď nevím, co je více nebezpečné,“ popsala obyvatelka Renata Němcová.

Na ošklivý podchod v Jaselské ulici si stěžuje i Natálie Kubelková. „Člověk tam má nepříjemný pocit, po setmění bych tamtudy zcela určitě nešla,“ podotkla oslovená Kolíňačka. Matěj Tomášek v souvislosti se změnami průtahu pomýšlí na více parkovacích míst. „To je spousta místa, které by se dalo na parkování využít, kdyby se zrušily dva jízdní pruhy,“ myslí si.

O průtahu

- Datem narození kolínského průtahu Jaselskou a Pražskou ulicí je rok 1959
- Celý původní návrh průtahu nebyl nikdy dokončen, čtyřproudová silnice se uprostřed své trasy městem na několik set metrů zužuje na dvouproudovou
- Kvůli výstavbě průtahu bylo strženo několik domů, v jedné části se ubourala čela dvou bloků domů, což se ve výsledku ukázalo bylo zbytečné, protože zrovna tam se průtah nakonec neudělal celý
- Dlouhé roky sloužil průtah pro veškerou tranzitní dopravu
- od roku 2012 má Kolín obchvat, který nemalou část dopravy, zejména nákladní, z města odvedl. Průtah se tím páde stal vlastně zbytečně předimenzovanou silnicí
- Podél průtahu jsou velké prázdné plochy
- Přechody pro chodce jsou po velmi dlouhých úsecích – po 300 až 500 metrech
- Výjezdy z ulice v okolí, které by se do průtahu mohly napojovaly, jsou dost často zaslepené