Oba představitelé samospráv se dohodli, že se vzájemně budou informovat o průběhu přípravných prací a situaci ve městě. Další pravidelné koordinační schůzky, jichž se vedle zástupců kraje a města mají účastnit i policisté, pak budou podle úterních informací Heleny Frintové z krajského úřadu svolávány poté, co bude připraven projekt oprav v definitivní podobě. Pak bude možno upřesňovat potřebná dopravní omezení na klíčovém dopravním spojení i jejich termíny.

„Komplikace v dopravě stavba způsobí,“ netají Petrtýl, jenž včasné domluvy s radnicí považuje za nezbytné. „Jsem velmi rád, že se nám díky iniciativě pana místostarosty vzájemné jednání podařilo uspíšit a že jsme řešili dopravní souvislosti ještě před definitivní podobou projektové dokumentace,“ vysekl poklonu do Kolína krajský radní. Ostatně i Růžička poděkoval na vstřícný přístup. Ocenil, že se podařilo dojednat alespoň částečnou průjezdnost po polovině mostu během větší části stavebních prací. „Jsem rád, že jsme nalezli shodu,“ prohlásil. S tím, že jednoduché nebude stanovit ani objízdnou trasu, ani načasování.

Zvlášť když jsou tu další dopravní souvislosti. „Týnecký most, most v Záboří, rekonstrukce silnice II/322,“ vyjmenoval místostarosta Růžička.

Rekonstrukční práce, které se po prozkoumání stavu mostu jeví jako nezbytné, by se podle předpokladů měly rozdělit do dvou etap. V první fázi stavby se počítá s opravou poloviny mostu v druhé polovině příštího roku – snad se zahájením v červenci – a dokončit dílo by se mělo podařit v roce 2020. Ředitel krajské správy silnic Zdeněk Dvořák nicméně upozorňuje, že tohle může platit jen v případě, že se podaří podat žádost o stavební povolení ještě letos; nejpozději do konce prosince. V případě, že by se vyskytly komplikace, může být všechno jinak.

Předběžné propočty naznačují, že oprava by měla stát přes sto milionů korun. I to se však ještě bude upřesňovat v souvislosti s dalšími projektovými pracemi.