Do nedávného prvního výběrového řízení se totiž, jak se poslední dobou bohužel nejen v Kolíně stává poměrně často, přihlásila jen jedna firma. Výsledek byl ale obdobný.

„Ve své nabídce byla tato firma velmi nad předpokládanou projektantskou cenou. Ovšem prostranství chceme upravit,“ poznamenal starosta a zároveň naznačil širší souvislost s další plánovanou akcí. Na tu výběrové řízení sice ještě vypsané není, ale už v těchto dnech vzniká projekt řešící vzhled nemalé části průtahu Kolínem.

Jde o úsek podél celé Jaselské ulice, tedy od křižovatky Modrý bod až ke křižovatce s Legerovou a Žižkovou ulicí. Leckomu z Kolíňáků to při častém projíždění těmito místy už možná ani nepřijde, ale různá zábradlíčka, zdi, plechové kousky a podobné „ozdoby“ nedělají průjezd Kolínem zrovna moc pěkný.

„Pod supervizí městského architekta proto vzniká úprava, aby průjezd po Jaselské ulici, která sama o sobě není příliš atraktivní, ale dělí nám město na dvě části, byl hezčí. Měl by se také více ozelenit. Zkrátka snažíme se vytvořit trochu přívětivější pohled na Kolín,“ doplnil Rakušan.