„Největší pořady jsme vloni neměli, uskutečnily se jen dožínky, řemeslné pohádkové léto, masopust a Tři králové,“ shrnul Vladimír Rišlink, ředitel Regionálního muzea v Kolíně, pod jehož správu kouřimský skanzen spadá.

„Na dožínky přišla polovina návštěvníků než obvykle, lidé se zkrátka i při rozvolněných opatřeních báli,“ řekl ředitel s tím, že ale běžná návštěvnost mimo národopisné pořady nebyla špatná, v červenci dokonce výrazně vyšší, skanzen navštívilo cca 2500 příchozích, vloni to bylo přes sedm tisíc. Srpen už takový nebyl, v roce 2019 přišlo 2800 lidí, vloni 2700. V září se návštěvnost trochu zvedla… než se zase začalo zavírat.

„Celkově tedy návštěvnost špatná, za celý loňský rok k nám do skanzenu zavítalo 16 394 lidí, rok před tím to bylo takřka 30 tisíc. Přišli jsme tedy o hodně peněz na tržbách, ztrátu z jara nám kraj kompenzoval, podzimní se ještě řeší,“ shrnul ředitel. A zda se budou letos konat národopisné pořady? To je samozřejmě ve hvězdách.

Teoreticky by bylo možné je pořádat ve chvíli, kdy se PES dostane na druhý stupeň, s ohledem na limity počtu návštěvníků se to ale nevyplatí, to teprve v prvním stupni. Loňského „klidu od návštěvníků“ muzeum využilo k opravám, údržbě a začalo také stavět kapličku pro sousoší sv. Jana Nepomuckého, na kterém aktuálně ještě probíhají restaurátorské práce.

Návštěvnosti dalších kouřimských památek se koronavirová krize dotkla různě. Muzeum Kouřimska mělo návštěvnost něco přes polovinu než v roce 2019, do kostela sv. Štěpána přišlo o čtvrtinu méně lidí než rok před tím, tam návštěvnost nebyla tolik narušená, protože se provádí jen v létě.

K opravám v dalších objektech muzea patří vloni určitě práce na tvrzi v Hradeníně, hotový je most, zastřešení bašty a podařilo se také v bývalé hradní kapli doklenout renesanční klenbu. V Podlipanském muzeu v Českém Brodě se opravovala podlaha v archivní síni.