Samozřejmě, vodě nikdy nezabráníme, aby se zvedla, aby překročila hranice rybníků a potoků, ale můžeme alespoň dodržovat preventivní opatření. A pro příště již můžeme být lépe připraveni na to, co přijde.

Právě proto se Martin S. Charvát, starosta městyse Plaňany, rozhodl uspořádat pilotní protipovodňovou prohlídku a metodickou přípravu. Na tu pozval nejen koordinátora pro tyto záležitosti, Jana Papeže, ale také zástupce ORP Kolín a starosty či jiné představitele obcí mikroregionu Pečecko. Pozváni byli také starostové obcí přilehlých, kterých se problém týká. Nad celou akcí převzal záštitu Středočeský kraj.

Všichni se sešli ve skautovně v Plaňanech, aby se seznámili s věcmi, které by měl mít k dispozici každý protipovodňový štáb. Následně jim Jan Papež ukázal multimediální mapy, do kterých se mohou vkládat fotografie z daných míst, které slouží k lepší přehlednosti a znalosti místa.

Hovorem se samozřejmě přítomní vraceli k červnu, kdy velká voda vzala s sebou všechno, co jí stálo v cestě.

Pětisetletá voda? Takový termín není

Podle Jana Papeže v nejhorší okamžik protékalo Výrovkou 25 kubických metrů vody, což znamená, že se našimi obcemi prohnala více jak stoletá voda. „Dalo by se říci pětisetletá, ale takový termín se nepoužívá," řekl Papež. Ujasnil také, že fámy o zamčené hrázi nebo protrhnutí Vavřineckého rybníka opravdu nebyly pravdivé. Podle jeho slov prasklé hráze vydržely mnohem víc, než na co byly stavěné. S takto velkou vodou zkrátka nemohl nikdo počítat.

Aby však příště škody byly menší, je třeba dobrá znalost terénu. Právě proto se přítomní vydali na prohlídku toku Výrovky. Auty se přesunuly směrem na Žabonosy, k bývalé hrázi. Právě toto místo totiž bylo starostou Martin S. Charvátem označeno jako první z rizikových míst. Těch bylo potom po proudu hned několik. V mnoha případech byly ve vodě popadané stromy, někde ještě chyběla část cesty. Bylo vidět, že tady se velká voda v červnu vyřádila. Právě fotografie, které s sebou díky speciálnímu přístroji nesou také GPS údaje, by měly příště pomoci. Díky nim budou lidé v Plaňanech vědět, na jaká místa se zaměřit a hlavně budou mít přehled o tom, jak to na nich vypadá za normálního stavu toku řeky.

Ačkoli se prohlídka konala za značně obtížných podmínek, kdy sněžilo a cesty okolo vodního toku byly blátivé, došli všichni zúčastnění podél toku Výrovky od Žabonos až k plaňanskému nádraží. Tady by měl být v brzké době na hlásném profilu zaznamenaný stav toku řeky, když nastala kulminace.

Mostek byl nějakou dobu uzavřený

Toto místo však bylo výrazné také proto, že zde vede mostek, který byl nějaký čas automobilům uzavřený. Na tomto místě se hovořilo o tom, že by bylo dobré vyčistit prostor pod druhým pilířem mostu a v případě další vody nechat téci vodu právě tudy. Pak by Plaňanští byli uchráněni před zaplavením nádraží a blízkého okolí.

Odtud vedla prohlídka až po starou skautskou chatu, kde končí katastr Plaňan. Další části akce bylo pořizování šikmých leteckých snímků. Vrtulník byl k dispozici všem zájemcům z řad zástupců jednotlivých obcí. Ovšem počasí bohužel letům moc nepřálo. Ačkoli vrtulník nakonec do Plaňan přiletěl, čekaly ho komplikace.

Kvůli sněžení a mlze nemohly být uskutečněné všechny lety, které byly vzhledem k cestě letounu na hodinu pečlivě a do minuty přesně naplánované. Vzhledem k podmínkám se navíc každého letu mohli účastnit pouze dva civilisté. Jedno místo, které mělo být volné, totiž zabral kvůli počasí ko-pilot.