Vlak zastaví ve vlakové stanici Kolín hlavní nádraží, přes den bude probíhat program pro školy, pro veřejnost bude vlak přístupný od 15.30 do 18.00 hodin. Program trvá 90 minut a chodí se ve skupinách po maximálně 17 osobách, jednotlivé skupiny vchází do vlaku každých 20 minut. Vstup je zdarma, a to pro děti od 10 let, děti 10 až 12 let v doprovodu dospělé osoby.

Cílem vlakového programu je prostřednictvím zapojení lidských smyslů zapůsobit na návštěvníka a inspirovat ho k pozitivním životním volbám. Jsou zde představeny mechanismy, kterými drogová závislost vzniká, až do důsledků, které v životě závislého čekají.

Díky zapojení do reálného příběhu, emotivním situacím a interaktivnímu přístupu dokáže program zaujmout a dát prostor k přemýšlení nad nebezpečím legálních i nelegálních drog. V jednotlivých vagónech návštěvníci procházejí reálným příběhem, který sledují v několika multimediálních kinosálech.

Po každé části filmu se zvedá projekční plátno, za nímž je nainstalovaná věrná kopie místa, které přímo souvisí s dějem příběhu. V těchto prostorách probíhá bezprostřední interakce lektora s účastníky programu a díky intenzivní simulaci vjemů dochází k maximalizaci prožitku a efektivity učení.