„Nadnárodní společnost oznámila záměr postavit hned vedle městského lesa moderní asfaltovnu s desetinásobným navýšením stávajícího skladu asfaltů, s trojnásobným navýšením výroby asfaltů, při které se uvolňuje toxický sirovodík s dalšími chemickými výpary, a další ,modernizované' chemické provozy,“ připomněl předseda Kolínské 14 Leoš Bešťák a odkázal na slova české hymny, kde voda hučí po lučinách, bory šumí po skalinách.

„Ale my máme strach, že vedle našeho lesa budou hučet agregáty a těžké náklaďáky a lesopark Borky nebude šumět v našem Polabí, ale hynout pod náporem koktejlu emisí. A jistě nikdo nebude rád běhat nebo se procházet vedle takového vizuálního kolosu ocelového města,“ dodal s tím, že jako neziskový spolek nemá Kolínská 14 moc velké možnosti vzdorovat proti síle nadnárodního korporátu.

„Ale máme strach z té firmy. Tím spíš, že její velvyslanci mlžili informace přímo na vedení města a po prvním prozkoumání předložených ,odborných posudků' byly objeveny zvláštní informace,“ podotkl Bešťák.

Taktéž Kolínu se nelíbí zejména navyšování kapacity horkých asfaltů a emisí. „A nepravdivá argumentace Eurovie ohledně ochranného pásma lesa, ve kterém se dle našeho názoru velká část areálu nachází,“ uvedl mimo jiné starosta Michael Kašpar. V záměru podle jeho vyjádření není dostatečné posouzen vliv na dopravní zatížení a stejně tak se navrhovatel dostatečně nevypořádává s problematikou ochrany podzemních vod.

Proti záměru asfaltovny vznikla také petice, pod níž je aktuálně něco přes 900 podpisů.

Společnost Eurovia podle svého vyjádření ví, že jsou k záměru připomínky. „Akceptujeme je a jsme připraveni doložit potřebné a vše vysvětlit. Stejně tak jsme připraveni otevřeně komunikovat se zástupci Kolína, ale i dotčené obce, což také činíme,“ řekla mluvčí společnosti Iveta Štočková.

Asfaltovna má podle mluvčí za sebou 30 let kontinuálního bezproblémového provozu. Výrobna slouží k produkci asfaltových emulzní a modifikovaných asfaltů pro silniční stavitelství a údržbu pozemních komunikací. Kromě výroby jsou zde prostory pro skladování materiálů pro výrobu konečných produktů, administrativní prostory a zázemí pro zaměstnance.

„Všechny zákonem stanovené normy a pravidla dodržujeme po celou dobu provozu stanice. V minulosti bez problémů proběhly pravidelné kontroly. Nikdy nebyl s provozem problém,“ doplnila mluvčí.

Cílem modernizace je prý jednoznačně vyšší ekologizace výroby. „Díky nové technologii dopalování zplodin zajistíme snížení emisí i zápachu. Díky skrápění a zastřešení skladů snížíme prašnost. Chceme také zvýšit bezpečnost výroby a zlepšit pracovní prostředí pro naše zaměstnance. Pracuje zde téměř 50 lidí z Kolínska a okolí,“ dodala.

Celková investice na modernizaci provozovny v Kolíně je plánována až na 300 milionů korun. „Nezvyšujeme maximální kapacitu areálu, tudíž nebudeme zvyšovat ani dopravu. Navyšování neumožňuje jak český stavební trh, ani naše lidské kapacity. Podle platné legislativy můžeme v našem provozu vyrábět v rozsahu do 100 000 tun, tyto kapacity nedosáhneme a v novém záměru si stanovujeme nižší maximální výkony, které nepřekročíme. Dosaženou výrobu transparentně zveřejňujeme každý rok na ministerstvu,“ popsala mluvčí.

Provozovna prý je a i nadále chce být dobrým sousedem. „Postupujeme zcela podle platné legislativy. Oznámili jsme na Ministerstvu životního prostředí ČR záměr o modernizaci, tedy požádali jsme o stanovisko EIA,“ shrnula Štočková.