„Události nadnárodního charakteru se dotýkají všech obyvatel, tedy i naší organizace a jejich zaměstnanců. V otázce uprchlické krize jako organizace zaujímáme postoj, který je v souladu s cílem a posláním organizace. Tedy jsme připraveni, pokud taková potřeba nastane, podílet se na pomoci a spolupracovat s organizacemi, které služby a pomoc poskytují," řekla Monika Březinová Seifertová, PR manažerka Prostoru. „Po současných tragických událostech, které v centru Paříže proběhly, vyjadřujeme hlubokou soustrast s oběťmi útoku a jejich rodinami," uvedla.

Tato událost podle jejích slov vyvolává velkou vlnu emocí celého spektra, také velkou vlnu solidarity. „Chtěli bychom podpořit vlnu solidarity. Emoce, které s sebou události nesou, v první řadě představuje strach. Domníváme se, že nyní více než kdy jindy je důležité nenechat ovládat své rozhodování a jednání strachem, který se často může měnit v nenávist a nenávistné projevy," podotkla.

Právě nyní, v této vyhrocené situaci, by si lidé ale podle jejího názoru měli uvědomit, jak důležitá je vzájemná podpora a soudržnost. „Extrémisté, kteří jsou nyní celosvětovou hrozbou, je třeba důsledně stíhat a pronásledovat. Těmto oblastem by se měly důsledně věnovat bezpečností složky všech členských zemí EU. Zároveň je však důležité si uvědomovat, že lidé, kteří utíkají do Evropy ze Sýrie před válkou, utíkají právě před tímto druhem teroru, utíkají před Islámským státem, před projevy extremismu. Zde se však proti nim zvedá vlna nenávisti. Domníváme se, že je třeba rozlišovat mezi extrémismem a pomoci lidem v nouzi," dodala Monika Březinová Seifertová.