Provozovatel pohřebiště ve výzvě upozorňuje, že bez nové smlouvy nájemcům zaniká užívací právo na toto místo, a tím pádem mají povinnost hrob na své náklady odstranit. Když to nedělají, po třech letech se s hrobem začne nakládat jako s věcí opuštěnou, neb se má za to, že pro vlastníka měla jen nepatrnou hodnotu. Podle zákona pak věc propadá obci.

Na matrice uhrazení či neuhrazení poplatku za hrobové místo potvrdit nemohou, ale Mrázkův syn Michal uvedl, že platbu již uhradil. „Je to tak čtrnáct dní,“ upřesnil.

Českobrodský rodák František Mrázek (1958 – 2006) byl zavražděn jednou ranou přímo do srdce vypálenou z odstřelovací zbraně se speciálně upraveným nábojem. Střelec, který byl evidentně profesionál, nebyl nikdy vypátrán. Mrázkův život se stal předlohou pro známý film Příběh kmotra, kde ho ztvárnil Ondřej Vetchý.