„Teď na podzim naši pracovníci veřejně prospěšných prací začnou vyklízet, je tam spousta sutě, rozbitá břidlice patrně z rekonstrukce sousedního domu, starý nábytek, takže se prostě přistaví kontejnery a nepořádek se vyvozí. Zároveň chceme zabezpečit u zadního domu čp. 125 silně poškozenou, propadlou střechu. Oslovíme statika a provede se základní zabezpečení, aby do objektu nepršelo,“ předeslal starosta Michael Kašpar.

Objekt se tedy zakryje dřevěnými trámky a na ně na zimu nejspíš plachtou. Ve vnitrobloku domů byla a stále ještě je spousta náletových dřevin, které se dosekají, hojně se tam daří také kopřivám, na které patrně bude nutné použít chemický postřik.

„Ve spolupráci s památkáři jsme se domluvili, že odbouráme tři kůlničky, které samozřejmě nejsou historické a ještě jsou z části nalepené na městské hradby,“ doplnil starosta.  V mezidobí pak hodlá město připravit zadání projektové dokumentace, patrně příští rok na jaře, možná ještě do konce letošního roku.