„Též slibované naplnění takzvané žluté polikliniky je o krok dál,“ připomněl starosta Jakub Nekolný. Praktická lékařka pro dospělé již ordinuje v nově upravených prostorách v přízemí této budovy, rozjíždí se zde po stavebních úpravách také ordinace pediatra.

Nadějně vypadá i otevření lékárny, městská rada už vybrala provozovatele. Vyhlásila ale také záměr, kterým hledá zájemce o pronájem dvou místností v přízemí budovy, situovaných do Žižkovy ulice. „Zpracována byla také studie na umístění výtahu, aby mohly být bezbariérově přístupné a užívané i další dvě patra,“ dodal starosta.

Tím však práce na tomto objektu nekončí. Nevzhledný prostor vestibulu bude opraven a ordinace bezbariérově zpřístupněny pro invalidní občany i maminky s kočárky. Prostor bude rovněž propojen s nemocniční zahradou, čímž vznikne další cesta nejen pro pacienty, ale rovněž pro obyvatele a návštěvníky města.

Momentálně se pracuje také v objektu bývalého ředitelství, kde do léta prázdnin vznikne poradenské centrum. Tam se z náměstí přestěhuje pedagogicko-psychologická poradna. Bude zde mít místnosti pro terapie, dvě třídy pro skupinové terapie, poradenství, školení a vzdělávání.

V centru vzniknou i dva cvičné byty pro handicapované. V přízemí objektu bude nově otevřena kavárna pro pacienty i personál nemocnice. Opravena bude také přístupová chodba z hlavní budovy a vybudován výtah.

Nadále se také řeší rozestavěná poliklinika. Je vyhlášen záměr na prodej budovy. V úvahu přichází mimo využití pro zdravotní či sociální účely i prodej za účelem vybudování bytů. To by mohlo urychlit její dostavbu. Podmínkou je ale změna územního plánu, která se už začíná projednávat.