Měla už zpracovanou studii, která řešila celý areál, jenže postupně se ukázalo, že privatizace jednotlivých částí v letech 1990 až 2006 roztříštila celé území natolik, že nyní již prakticky není možné ho zase scelit. Chybí k tomu potřebná vůle vlastníků jednotlivých částí areálu. Proto město zadalo novou studii.

Městský architekt David Kraus tvoří architektonickou studii, která nastíní, jak by bylo možné v této lokalitě využít zbývající nemovitosti, které ještě patří městu.

V někdejším cukrovaru, který má v rámci města velmi atraktivní polohu, by měla vzniknout zóna s téměř sedmi desítkami bytů, kulturním a obchodním centrem a také objektem střední školy. Parkování v klidu bude zajištěno v rámci areálu na vymezených pozemcích jednotlivých domů a v podzemních garážích.