Návrh územního plánu mohou okomentovat občané, kteří se dostaví v pondělí 30. června v 16.00 hodin do budovy městského úřadu v Říčanech na Komenského náměstí. Územní plán města Kostelce nad Černými lesy se bude projednávat v prvním poschodí této budovy.

Veškeré dokumenty byly zveřejněné již 26. května tohoto roku na webu města Kostelce, kde občané naleznou textovou část i mapové podklady. V tištěné podobě jsou dokumenty k nahlédnutí na odboru územního plánování a regionálního rozvoje městského úřadu v Říčanech.

Námitky proti návrhu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor nebo zástupce veřejnosti.

Nejpozději do sedmi dnů ode dne veřejného projednání může každý písemně uplatnit své připomínky a dotčené osoby námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění a vymezit území.