„Význam kombinované dopravy spočívá v převedení nákladní silniční dopravy na dlouhých trasách na dopravu železniční, která je nejen šetrnější k životnímu prostředí, ale ve svém důsledku má bezpochyby pozitivní dopad na počty a následky dopravních nehod a na zkracování času stráveného v dopravních zácpách,“ řekl Miloslav Černý ze společnosti T-PORT, která je investorem stavby.

Prodloužení vlečkové koleje zároveň umožní lepší propustnost překladiště kombinované dopravy, protože budovaná kolej bude současně i kolejí překladní.

Přístav Kolín je součástí takzvaného 1. tranzitního koridoru. Jako součást Labsko-vltavské vodní cesty, která vede z Hamburku až do Pardubic, je rovněž zařazen do systému transevropsky nejdůležitějších cest.