Nejprve to byla Královská cesta, poté Žižkova ulice a nakonec ještě i Pražská. Náprava se zjednala rychle, vodohospodáři pracovali i v nočních hodinách. „Řešili jsme to s vodohospodářským sdružení i s Vodosem,“ předesílá starosta Michael Kašpar.

Pokud vodovod někde praskne, vodohospodáři se ho snaží zokruhovat a někde i změnit proudění vody tak, aby výpadek zasáhl co nejmenší část města. Tím pádem se může stát, že potrubí praskne ještě někde jinde. A proč se to děje více v létě, může mít souvislost s dlouhodobým suchem a nízkou hladinou spodních vod. Zkrátka terén se sesedá.

Jak starosta připomněl, v Pražské ulici neprasklo nic z nově položeného potrubí, ale napojení na starý vodovod směrem do Kmochovy ulice. „Kde něco opravujeme jako například nyní v Nerudově ulici, vždy inženýrské sítě měníme,“ řekl starosta.

Po městě jsou ale stále lokality se starším vodovodním nebo kanalizačním potrubím. I když už ne takovým, jaké bývalo v Benešově ulici, kde potrubí stálo na dřevěných kůlech a staré bylo bezmála 90 let. Také například v Třídvorské ulici je betonová kanalizace stará 50 až 60 roků, přičemž obecně životnost takovéto kanalizace je kolem 30 let.