Pokud se hovoří o výhodách Evropské unie, lidé často zmiňují možnost cestovat. Co ale Evropská unie za deset let, co je jejím členem Česká republika, udělala pro menšiny? Můžete pár výhod vyjmenovat?

Evropská unie věnuje romské integraci čím dál větší pozornost třikrát se uskutečnil Romský Summit. Celá osmadvacítka členských států Evropské unie se zavázala, že se bude řídit souborem doporučení, jež Evropská komise navrhla ve snaze zlepšit hospodářskou a sociální integraci romských komunit. Nicméně si to bude vyžadovat větší politickou vůli a odhodlanost nejenom na vládní úrovni, ale zejména na lokální úrovni řešit problémy sociálně vyloučených Romů, ale i těch, kteří čelí předsudkům, stereotypům.

Evropskou unii lidé nejčastěji znají jako prostředek, kterým lze dosáhnout na různé granty a dotace. Znáte nějaké na Kolínsku, které menšinám pomohly? Jak konkrétně?

Využití eurofondů jsou velmi významnou součástí pomoci a podpory EU jednotlivým členským státům. Na Kolínsku se podařilo úspěšně realizovat několik projektů z evropských fondů. Za všechny vzpomenu např. neinvestiční projekt získaný městem Kolín na financování sociálních služeb od prosince 2013 do června 2015. Celkové náklady dotace činily bezmála osm milionů korun.

Evropská unie protestovala proti umisťování dětí z menšin do zvláštních škol. Jak se tento problém vyřešil? Je to podle vás ke spokojenosti všech, nebo by se ještě na řešení něco vylepšit dalo?

Tuto praxi v České republice kritizovaly nejenom instituce EU. Máme také rozsudek Evropského soudu pro lidská práva. Tento rozsudek potvrdil, že Česká republika diskriminuje romské děti tím, že je nadměrně posílá do praktických škol dříve zvláštních. I přes mezinárodní kritiku tento problém přetrvává i nadále. Konkrétní kroky a opatření v této oblasti očekávám zejména od vedení Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva potvrdil, že Česká republika diskriminuje romské děti tím, že je nadměrně posílá do praktických škol dříve zvláštních.

Deset let členství v mezinárodní organizaci je docela krátká doba. Dokážete si představit, jak Evropská unie pomůže menšinám třeba za dalších deset let?

I přes neustálou byrokracií a omezení, která mnohdy obyčejným lidem způsobují těžkosti, jsem moc rád, že Česká republika je pevnou součástí Evropské unie. Jsou totiž problémy, které jednotlivé členské státy musí umět řešit společně na nadnárodní úrovni, zde musí nalézt společnou shodu. Věřím v silnou a akceschopnou EU, kde se naše země jen tak neztratí. V oblasti řešení romské problematiky Evropská komise již nadefinovala konkrétní opatření pro jednotlivé členské státy, které by měly vést k celkovému zlepšení životních podmínek romských komunit. V blízké budoucnosti by dle mého názoru Komise měla přistoupit ke zřízení pozice Evropského komisaře pro otázky romské integrace, který by za tuto oblast nesl politickou odpovědnost.

Je něco, co se podle vás za deset let členství nepodařilo vyřešit, ale ten problém menšiny neustále trápí?

Romové jsou v Evropě nejpočetnější národnostní skupinou s nejzávažnějšími socioekonomickými problémy. Životní podmínky většiny romské populace a její vztahy s většinovou společností se v posledních letech bohužel velmi zhoršily. Mnozí Romové jsou dlouhodobě nezaměstnaní, mají nízké příjmy, dožívají se nižšího věku a kvalita jejich života je velmi neuspokojivá. Vážným problémem se stává otázka migrace převážně chudých Romů především z balkánských zemí. Proto velmi vítám snahu Evropské komise přijmout Evropskou romskou strategii která požaduje, aby každý členský stát Evropské unie si stanovil závazné cíle v oblasti integrace Romů, které bude Komise důkladně kontrolovat. Nicméně zásadní problémy musíme umět a chtít vyřešit my tady doma, všechno za nás Brusel nevyřeší!