Jenže jeho kapacita nedostačuje. „Proto není možné další rozšiřování vodovodu v obci a hromadné napojování, dokud nebude stabilní a vydatný zdroj. Tím by se měl stát vodovodní přivaděč z TPCA, protože automobilka nevyužívá plnou kapacitu vody pro tuto zónu, což by umožnilo zásobovat kvalitní vodou i obec Velký Osek," řekl Pavel Drahovzal, starosta Velkého Oseka.

Přivést vodu do Velkého Oseka podle tohoto plánu znamená vystavět více jak čtyři kilometry dlouhý přivaděč, věžový vodojem a pochopitelně vodovodní řad a přípojky v obci. „Celá akce by měla stát zhruba 60 milionů korun. Nutností pro realizaci je tak získat dotaci a rovněž zájem obyvatel odebírat vodu z vodovodu," vysvětlil starosta. Letos však Velký Osek plánuje další investice. Obyvatelé se dočkají také nového bezdrátového rozhlasu, který však bude stát 900 tisíc korun. Veřejnou zeleň by v Oseku mohli ošetřovat pomocí nového stroje za 500 tisíc korun.

Mezi větší investice patří také nové veřejné osvětlení v lokalitě Sluneční ulice za 600 tisíc korun. „Postupně se tímto zabýváme. V letošním roce chceme zcela nový bezdrátový rozhlas a postupně budeme modernizovat a rozšiřovat veřejné osvětlení v obci, aby napomohlo větší bezpečnosti obyvatel," podotkl. Z investic lze zmínit rekonstrukci podlahy ve školní tělocvičně, která vyjde obecní kasu také na 600 tisíc korun. „V závislosti na příjmech obce může být tento výčet upraven nebo doplněn o nové akce," dodal Pavel Drahovzal.