Svícny nebo věnce si mohou v sobotu od 9.00 hodin přijít vyrobit děti do centra Kostička v Českém Brodě.
Ježíškovská tvořivá dílna nazvaná „Dárky na poslední chvíli" pro rodiče či prarodiče s dětmi je připravená v sobotu od 14.00 hodin ve Vzdělávacím centru Pečky.

Výtvarná dílnička se v sobotu od 14.00 hodin uskuteční také v Krychnově. Maminky a babičky jsou v rámci akce zvané na posezení s kávičkou.