Město Zásmuky je majitelem této komunikace v katastrálním území Nesměň u Zásmuk, která je jediným spojením pro krajské zařízení poskytující sociální služby. Město Zásmuky sice komunikaci průběžně opravuje, ale vzhledem k její délce i rozpočtu města není možné neustále komunikaci jen opravovat.

„Domov je trošku odříznutý, na silnici, která k němu vede jsou velké díry. Každý rok město investuje nějakou částku do oprav. Díra se zasype štěrkem, přijde větší déšť a problém je zpět. Zaměstnanci si stěžuji na průjezdnost, a kdyby se někomu něco stalo, je tam velmi špatný přístup,“ uvedla starostka Zásmuk Marta Vaňková.

„Už starost o takto handicapované občany indikuje vyšší nároky na dojezd záchranných vozidel. Jak už to v životě bývá, stáří klientů tohoto zařízení se zvyšuje, což má za následek zejména potřebu včasného zásahu. Průjezd osobními vozy je možný, ale jen za velmi nízké rychlosti. Průjezd pro veřejnou obslužnost, sanitky či hasiče je v současné chvíli situace kritická. Doba dojezdu se však spíše prodlužuje a nastává tak přímé ohrožení zdraví i života klientů Domova Buda,“ doplnila starostka.

Komunikace patří městu, Domov Buda naopak kraji, situaci se pokoušel řešit i předchůdce starostky, ale neúspěšně.

„Dotace se podávala na ministerstvo pro místní rozvoj. Řešila se situace i na středočeském kraji, bohužel zatím bez výsledku. V současné době není dotace vypsána. Tento problém se řeší už několik let, finance máme jen na opravu, nikoliv na vybudování nové silnice. Jediná možnost, kdy se můžeme pohnout z místa, je získání dotací od Středočeského kraje se spolufinancováním města,“ potvrdila Vaňková.

„Závěrem lze konstatovat, že rozpočtová částka, která by měla být určena na opravu komunikace, je nad finanční možnosti města Zásmuk, a proto byl žádán Středočeský kraj, který je zřizovatelem zařízení,“ řekla Vaňková.

Dle kraje o dotaci zažádáno bylo, ale později byla žádost stáhnuta. „Od obce Zásmuky eviduje Středočeský Fond obnovy venkova jednu žádost na opravu komunikace, která byla v loňském roce kladně vyřízena a projekt je již realizován. Patrně se však jedná o jinou komunikaci. Jinou žádost tento Fond od obce Zásmuky neeviduje. V roce 2017 byla žádost podána, tu pak ale stáhli. V roce 2018 podali podobnou žádost, v té ale silnice k Domovu Buda uvedena není,“ uvedl Jan Denemark Nováček, tiskový referent Středočeského kraje.