„Děti budou chodit prozatím do staré budovy školy,“ vysvětlila starosta města Jiří Kahoun s tím, že kontejnerové třídy měly být hotové již v polovině srpna.

„Stavba se zdržela a je prodloužená do 1. září. Myslím si, že ani do tohoto data se však nestihne vše připravit,“ dodal starosta. Podle jeho slov se ihned po dokončení nových tříd žáci přesunou ze staré budovy školy do kontejnerových učeben. Třídy, ve kterých naleznou azyl do té doby, se pak postupně budou rekonstruovat, aby škola získala chybějící odborné učebny.

Lépe než v Kostelci nad Černými lesy vypadá situace s otevřením školy na Vyžlovce. Žákům tady totiž hrozilo, že v případě, že se nestihne dokončit rekonstrukce budovy školy, stráví několik dní na počátku školního roku v prostorách hotelu. To se však nakonec nestane. Ačkoli ani tady se nakonec vše nestihne do počátku školního roku.

„V pátek nás čeká částečná kolaudace,“ prozradil starosta obce Jan Pelikán. Podle jeho slov budou děti první měsíc docházet do přízemí budovy, které bude již zkolaudované. Mezitím se bude pracovat na prvním patře budovy, které by mělo být hotové 18. září. „Poté se žáci přestěhují do svých tříd,“ dodal starosta.

Celé Černokostelecko řešilo potíže s nedostatkem míst pro žáky několik let. Právě znovuotevření vyžlovské školy a kontejnerové třídy by v Kostelci by měly být řešením problémů. Původně existovala čtyři řešení situace, kterou řešili zástupci všech obcí školského obvodu.

První z nich byla možnost přístavby v areálu školy. Město mělo prostředky na nákup mlýna a přilehlých pozemků. Ve mlýně by vznikly dvě tělocvičny a devět kmenových tříd. Dále sedm heren a devět kabinetů. Varianta byla navržená tak, aby splňovala kritéria pro školu, kterou navštěvuje tisíc žáků. další možností bylo opravit mlýn na šest kmenových tříd a jeden společný kabinet. Obě řešení však byla finančně nákladná a hlavně časově nezvladatelná.

Hovořilo se také o znovuotevření dvoutřídky v Olešce, která by spadala pod Černokosteleckou školu. Problémem však bylo dojíždění. Investice by v tomto případě byla přijatelná. V budově by bylo třeba vyměnit pouze okna a kotel.

Další z možností byla právě modulárně řešená stavba. Ta se nakonec ukázala jako nejlepší řešení vzhledem k rychlosti výstavby a ceně.

Shodou okolností se navíc v obdobnou dobu, kdy se rozhodlo o tomto řešení Vyžlovští dozvěděli o svém úspěchu o získání dotace na opravu budovy, kde bývala škola.

Školský obvod Kostelce n. Č. l.: Černé Voděrady, Jevany, Konojedy, Kozojedy, Krupá, Nučice, Oleška, Oplany, Prusice, Vyžlovka, Výžerky