Přístavba by měla mít jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží a měla by obsahovat přibližně 15 kmenových učeben a zázemí, jako jsou kabinety, sociální zařízení apod. Počítá se i s několika speciálními učebnami, školním klubem, sborovnou.

Využití budou mít i spojovací krčky, kde se budou moci žáci scházet, pořádat výstavy, koncerty atd. V suterénu bude technické zázemí a šatny pro tělocvičnu.

Tělocvična by měla být dostatečně velká na to, aby tam mohli žáci nejen chodit na tělesnou výchovu, ale mohly tam odpoledne a o víkendech probíhat také oddílové tréninky a zápasy. Proto bude mít i menší ochoz pro diváky. Na střeše tělocvičny by mělo vzniknout venkovní hřiště. Zvažuje se také vybudování běžecké dráhy podél nové budovy.