Tento počin hodnotí jako významný pro rozvoj kulturního a historického povědomí, který přispěje k podpoře cestovního ruchu.

Publikace o přírodní památce Klepec se bude zabývat problematikou ochrany přírody, historií těžby kamene, geologickými poměry, dojde i na turistický ruch, polemiku původu pomístních jmen, dochovaných pověstí o jednotlivých kamenech i na informace o archeologických nálezech jako dokladech o vlivu člověka na území této lokality.

Knížečka by měla vyjít v nákladu jeden tisíc kusů a předpokládaný termín vydání je rok 2016, kdy se bude konat desátý výročí kulturní akce Den Země na Klepci. Zastupitelstvo Tismic zároveň udělilo souhlas s použitím znaku obce v této publikaci.