V této chvíli se chystá hned několik velkých staveb. Osazení nových vodních zdrojů v Zahradách, rekonstrukce vodovodního přivaděče a vodojemu a intenzifikace čističky. Nové zdroje a přivaděč budou stát více než 80 milionů korun. Státní fond životního prostředí přislíbil na tyto akce dotaci v maximální výši, což je 50 milionů.

„I na druhou připravovanou akci, tedy na rekonstrukci vodojemu s přístavbou druhé komory, máme příslib státní dotace z fondu životního prostředí. Z celkových 33 milionů korun činí dotace přes 18 milionů. Zbytek stejně jako u nových zdrojů vody a přivaděče bude nutné uhradit z rozpočtu města,“ uvedl starosta Jakub Nekolný. A nebude to jen doplatek k dotaci.

Doprovodné stavby, což je rekonstrukce výtlačného potrubí do vodojemu a hlavní zásobovací přivaděč z vodojemu do města v celkové hodnotě cca 32 milionů, nejsou takzvané uznatelnými náklady, a tudíž padají opět na vrub městského rozpočtu.

Další plánovanou akcí je intenzifikace čistírny odpadních vod tak, aby byla schopná fungovat až pro 13 tisíc obyvatel. To vyjde zhruba na 18 milionů. Zde zatím město o dotaci žádá.