V matematice byli žáci kolínské školy nejlepší, v českém jazyce je přeskočili dvě jiné školy. Právě na rozšířenou výuku matematiky se ve škole specializují. V 9.B běžně vyučuje matematiku Monika Kysilková, kvůli její absenci ji však zrovna zaskočila bývalá ředitelka 2. základní školy a v současné době zástupkyně ředitele Hana Holcmanová. Záskok u deváťáků ze specializované matematické třídy využila k procvičení příkladů, které už zanedlouho žáci zažijí naostro během přijímacího řízení na střední školy. „Zrovna tenhle příklad je zabiják většiny žáků,“ říká Holcmanová třídě při pohledu na zadání s převody jednotek: „Stačí malá nepozornost a vše je špatně.“

Třídy s označením B mají na druhém stupni více hodin matematiky. Ředitel 2. základní školy Jiří Němeček vysvětluje, jak dochází k výběru žáků. „Zájemci o matematickou třídu píšou na konci pátého ročníku přijímací test. Na základě něj vyhodnocujeme, kdo se do ní dostane. Šanci mají i děti z jiných škol, ale při plné kapacitě mají samozřejmě vždy přednost naši žáci,“ uvedl Němeček s tím, že úroveň testu by přirovnal k přijímacímu řízení na osmiletá gymnázia.

Na deváťáky čekají i dobrovolné kroužky

Příklady z přijímacích zkoušek z matematiky z minulých žáci 9.B ve velké většině zvládají bez obtíží. Vyvolaná žačka si u tabule poradila se slovní úlohou jako s rutinní záležitostí. „Snažíme se všechny vyučující sladit na stejný systém tak, aby když se u tříd vymění, dětí neměly obtíže se změnou stylu zápisu či jinými drobnostmi,, které by ale ve výsledku mohly zhoršit prospěch,“ prozradil Jiří Němeček.

V devátém ročníku mají žáci navíc možnost se přihlásit na dobrovolné kroužky matematiky a českého jazyka, které jsou zaměřené přímo na přijímací řízení na střední školy. „Podle mě by měl být na děti vyvíjený zdravý tlak, aby uměly zvládat krizové situace. Řadě žákům či žačkám se stává, že jakmile se dostanou do stresu, vypnou a už z nich nic nedostanete. Tomu se snažíme zabránit,“ prozradil Němeček.

V rámci rozšířené výuky mají žáci 9.B hodiny matematiky navíc, podle Jiřího Němečka je ovšem důležité i další vzdělávání vyučujících, ale i jejich dlouhodobé působení na škole či dobré pracovní podmínky. „Věřím, že se našim žákům bude dařit i nadále, tento jejich úspěch mě samozřejmě potěšil. Na systému výuky pracujeme neustále tak, aby bylo vzdělávání pro děti srozumitelné. I proto se snažíme o vzájemnou komunikaci učitelů z prvního a druhého stupně,“ doplnil Jiří Němeček.

Úspěšnost podle témat

close Přijímací zkoušky na SPŠ Dopravní v Plzni info Zdroj: Deník / Veronika Zimová zoom_in Co znamenají čísla u témat? Jde o procento dobře vyřešených konkrétních úkolů z matematiky nebo českého jazyka žáky dané školy při přijímacím řízení na čtyřleté obory na středních školách. 
Pozn.: Každému příkladu nebo otázce autor testů přiřadil oblasti, ve kterých musí mít žák znalosti, aby mohl daný příklad/úkol/otázku vyřešit či odpovědět. Například k vyřešení příkladů v matematice je často třeba mít znalosti z více oblastí.
Reportáž jsme dělali na jedné z nejlepších škol v okrese, kterou redakce Deníku vybrala podle tabulky nejúspěšnějších.

Zdroj: prijimacky.ai a Cermat

Český jazyk Maximální počet bodů Počet získaných bodů Procenta Celostátní průměr
Český pravopis 733 413 56,34% 49,34%
Komunikace a sloh 516 307 59,50% 58,24%
Porozumění textu 942 617 65,50% 55,37%
Skladba 516 401 77,71% 66,45%
Tvarosloví 688 328 47,67% 39,45%
Tvorba slov a slovní zásoba 905 551 60,88% 53,67%
Matematika Maximální počet bodů Počet získaných bodů Procenta Celostátní průměr
Číselné výrazy,
zlomky, desetinná čísla
647 388 59,97% 39,84%
Číslo a početní operace,
dělitelnost
385 310 80,52% 65,70%
Grafy, schemata, tabulky
a slovní úlohy
1081 499 46,16% 33,74%
Lineární rovnice,
soustavy rovnic
135 36 26,67% 13,50%
Počítání s mnohočleny 1179 496 42,07% 31,57%
Poměr, mapa 344 38 11,05% 5,25%
Převody jednotek 344 231 67,15% 50,10%
Přímá,
nepřímá úměrnost
430 243 56,51% 37,12%
Slovní úlohy na číselné
obory, rovnice
733 390 53,21% 38,08%
Výrazy s proměnnou 45 13 28,89% 23,24%