I když náplní práce terénních pracovníků není primárně sběr injekčního materiálu, mění a sbírají se stříkačky v ulicích Kolína pravidelně jeden den v týdnu. Další výměna je možná přímo v prostorách K-centra v rámci provozní doby. „Máme s uživateli drog domluvený takzvaný výměnný obchod, čímž je chceme motivovat, aby špinavé stříkačky nevyhazovali, ale nosili je zpátky. Funguje tak, že za každou vrácenou špinavou stříkačku, dostanou narkomani stejný počet čistých,“ popsala systém vedoucí K-centra.

Základním kamenem úrazu, proč výskyt injekčních stříkaček pohozených v ulicích narůstá, je ale podle odbornice na drogovou situaci skutečnost, že zdaleka ne všichni do K-centra docházejí nebo s terénními pracovníky přicházejí do kontaktu, protože injekční materiál je k zakoupení i v lékárně. Do této kategorie nejspíš spadají stále častější uživatelé stimulační drogy pervitinu, kteří pracují pro větší firmy a fabriky v regionu, a kteří se v posledních letech ve větší míře sdružují na místních ubytovnách, jichž má Kolín k dispozici velké množství. Právě oni můžou stát i za častějšími nálezy stříkaček ve veřejných zónách.

Dalším faktem ovlivňujícím situaci je, že se do Kolína stáhli i uživatelé drog z Kutné Hory, Peček a Českého Brodu, Čáslavi i odjinud. „Za poslední rok se nám v kontaktním centru obměnila až třetina klientely, což je asi 150 nových lidí, kteří nás kontaktovali vůbec poprvé,“ vysvětlila Stanislava Holovčáková. Do sběru odhozených injekčních stříkaček se ale pochopitelně K-centrum v součinnosti s Městskou policií i veřejností zapojuje také. „I my situaci monitorujeme a každé ráno se snažíme obejít zóny v blízkosti našeho centra a ve středu i místa, kde jsou nálezy nejčastější. Také distribuujeme městské policii kontejnery, a následně stříkačky likvidujeme,“ zdůraznila vedoucí, která se ale přesto domnívá, že nález injekčních stříkaček u škol není masovým jevem.

I tak je ale preventivní program zacílený na školou povinné děti samozřejmostí. Dětské nálezce injekčního materiálu chrání zejména programy, které organizuje pro školy Městská policie Kolín. Ty zahrnují také informace, jak se při nálezu použité injekční stříkačky zachovat. „Jak je zřejmé ze stále častějších oznámení žáky základních škol na linku 156, zřejmě jsou tyto informace velmi dobře žáky vnímány,“ poznamenala mluvčí městské policie Helena Honkiszová. Doporučením městské policie pak je na nalezené stříkačky nesahat a přivolat hlídku, která provede fotodokumentaci a vhodí stříkačku do sběrného boxu.

Podle vedoucí K-centra je ale přesto riziko možné nákazy při poranění malé. Závisí totiž na infekční dávce v krvi, která nebývá velká. Navíc virus HIV prý na vzduchu ihned odumírá. Malým rizikem je i nákaza nejčastější infekční nemocí narkomanů – Hepatitidou typu C. Přesto by si postižený neměl nikdy při možném poranění ránu mačkat, měl by ji důkladně vymýt mýdlem a desinfekčním prostředkem, a vždy by měl situaci řešit s lékařem.


- Kolínské K-centrum zajistilo v ulicích v loňském roce cca 1000 stříkaček, přičemž v rámci výměny staré za nové obměnilo 180 000 kusů.
- Nakažené virem HIV K-centrum neregistruje, nakažených hepatitidou typu C je mezi narkomany v regionu asi čtvrtina. 
- Při nálezu stříkačky se doporučuje na ni nesahat, zavolat městskou policii, která následně zajistí vhození do boxu. Možné je také kontaktovat K-centrum nebo využít hashtag „jehla“ v aplikaci Lepší místo.