To vybudovalo pro všechny místní občanské sdružení s názvem Krymlováci.

Krymlovští nové hřiště otevřeli přesně týden po akci nazvané „Babí léto v Krymlově".

Při ní se pokusili v bezvětří pouštět draky, opékali buřty a uvedli do provozu velkou trampolínu pro děti za peníze pořízené ze sběru železa.

„Občanskému sdružení se podařil husarský kousek, když získalo na základě výzvy MAS Podlipansko dotaci na projekt s názvem Krymlováci cvičí u kaštanu," pochlubil se předsedající sdružení Martin Vlasák.

Hřiště v hodnotě sedmi set sedmdesát tisíc korun se začalo budovat koncem roku 2011 a bylo vybudováno a dokončeno v průběhu letošního roku.

Hřiště je určeno všem Krymlovákům bez rozdílu věku ke sportovním aktivitám.

„Jakoukoliv aktivitu svých občanů podporujeme," vysvětlil Jaroslav Vedral, starosta obce. Tím potvrdil, že zapůjčení obecního pozemku včetně poskytnutí překlenovací půjčky občanskému sdružení nebyl problém.

„Je vždy příjemné vidět na vlastní oči výsledek administrativní práce," pochvalovala si Jana Havelková, zástupkyně obecně prospěšné společnosti, která se otevření hřiště zúčastnila. Havelková ocenila také aktivní přístup Krymlováků při budování hřiště a vyslovila uspokojení, že se daří umísťovat finanční prostředky i do malých obcí.

„Je vždy příjemné vidět na vlastní oči výsledek administrativní práce," pochvalovala si Jana Havelková, zástupkyně obecně prospěšné společnosti, která se otevření hřiště zúčastnila.

Havelková ocenila také aktivní přístup Krymlováků při budování hřiště a vyslovila uspokojení, že se daří umísťovat finanční prostředky i do malých obcí.

Na závěr slavnostního dne zasadilo několik desítek Krymlováků kaštan a to na místě původního již dožilého kaštanu.

Právě podle tohoto stromu byl nazván i celý projekt „Krymlováci cvičí u kaštanu", v rámci kterého se hřiště vybudovalo.

„Původní kaštan v minulém století zasadil můj otec a tak v této tradici pouze pokračuji," usmíval se místostarosta obce Josef Jehnět.

V rámci akce se měly konat sportovní zápasy. Ženy měly hrát volejbal a muži měli na novém hřišti zkusit kopanou. Počasí však Krymlovským nepřálo.

Přítomní se tak pouze zahřáli horkým punčem s tím, že jakmile to počasí dovolí, zápasy se uskuteční.