„Například u nás na kolínských revírech míváme kolem dvou tisíc kontrol ročně na zhruba 17 tisíc docházek rybářů,“ uvedl předseda Českého rybářského svazu Kolín Jiří Krouza, který je sám také členem rybářské stráže.

U řeky Labe v Kolíně.
V Labi se objevila modř, obyvatelé Kolína se báli možné ekologické havárie

Ta je ustanovena státem a provádí nejen dohled nad výkonem rybářského práva, tedy lovem rybářů, ale mezi její další významné činnosti patří zejména kontrola užívání jezů stavidel, zdymadel, kvality vod, způsobu a rozsahu jejich užívání.

„Činnost rybářské stráže je dobrovolná, ovšem je jasné, že je to funkce důležitá. Než je zájemce ustanoven členem rybářské stráže, musí splňovat zákonné podmínky a složit příslušné zkoušky. Při výkonu své činnosti je člen rybářské stráže úřední osobou. Stejně jako při jiných činnostech a povoláních, zkušenosti každý porybný získává praxí,“ popisuje Krouza a podotýká, že funkce není placená.

Přestupek se dá řešit domluvou, jindy zase pokutou

Z hlediska kontrol rybářů má být funkce rybářské stráže především výchovnou. Pokud porybný zjistí porušení pravidel, má zákonem daná oprávnění, jak situaci na místě řešit.

„Nejčastějším prohřeškem ze strany rybářů jsou chybně vyplněné zápisy do povolenky, zejména týkající se docházky k vodě. Přestupků a porušení pravidel je v průběhu roku zjištěna celá řada. Rybářská stráž se taktéž zaměřuje na nepořádek u vody, ale i chování mezi rybáři. Když je rybář slušný a opomene nějakou povinnost, která ale není závažná, porybný věc většinou vyřeší na místě domluvou. To je naprosto běžná situace,“ říká předseda.

Jiná věc pak podle jeho slov je, když je rybář agresivní, pod vlivem alkoholu či jiných látek a tomu odpovídá i jeho chování při kontrole. V těchto případech nebývá tolerance na místě.

Rybáři
Krajské soutěže potravin: Rybáři se letos mohou přihlásit také online

Několikrát za rok je na kolínských revírech zjištěno i pytláctví. „Nelze říci, že by bylo častější než dříve. Z naší zkušenosti v Kolíně mohu říci, že pytláctví zde je spíše otázkou cizinců, kteří berou rybu jako zdroj jídla a ze svých domovin nejsou zvyklí na dodržování žádných pravidel. Tomu odpovídají i metody lovu, které používají. Jsou to různé systémy samoseků, tenatové sítě, srkačkya další poměrně efektivní způsoby, které nejsou k rybám šetrné,“ popisuje předseda.

Některé „nástroje“, které jsou u nás pro lov ryb zakázané, se však podle jeho slov kromě zahraničních internetových obchodů dají stále sehnat i v kamenných prodejnách některých tuzemských rybářských prodejen. „Tyhle věci by se měly v rámci prodeje jednoznačně zakázat,“ vyzývá.