Nebude to ale úplně jednoznačně tak, že celý průtah bude patřit městu. Na něj přejdou jen některé části, další budou patřit kraji. Například ve směru od Prahy od čerpacích stanic přes kruhový objezd u Lidlu až k Modrému bodu – to celé připadne kraji. Dále úsek od Modrého bodu přes světelnou křižovatku zvanou u bývalé OVS směrem k velkému kruháku bude patřit městu.

Samotný kruhák bude kraje, o zeleň se ale bude starat město. Od kruháku směrem na Štáralku to bude s vlastnictvím půl napůl kraj a město. Nájezd na obchvat bude vlastnit ŘSD, slepou část k autosalonu zase město.

Co převod ve finále znamená? Vlastník se bude starat o údržbu, tedy o úklid, sjízdnost v zimním období či o zeleň. Dále bude řešit i zákazy vjezdu kamionů.  Samo město Kolín pak směřuje k tomu, aby z průtahu udělalo normální městskou komunikaci, tedy nikoli čtyřproudovku, ale ulici se zelení a parkovacími místy.

„Existují studie na úpravy průtahu, například studie na vznik kruháku u hospody U Červených, že by se otevřely do průtahu ulice, které do něj původně ústily, ale byly zaslepeny. Je to téma k diskuzi a projektování,“ uvedl starosta Michael Kašpar.

Město je podle něj připraveno komunikace převzít, ale v bezvadném stavu, tedy nejlépe mít kompletně opravený průtah v celé šíři. Nyní se řeší oprava nejhorších částí, tedy Havlíčkovy ulice směrem na Šťáralku. To chce město přebírat v celé šíři opravené. Vnitřní části jako Jaselská ulice jsou v lepším stavu, je tedy nyní otázkou, zda se bude dělal celý úsek do nového povrchu, nebo části, například jeden pruh.

„Nicméně chceme, abychom na tyto silnice jako město nemuseli alespoň následujících deset let co do oprav sáhnout,“ řekl starosta a dodal, že během rekonstrukcí se nebude jednat o celkové uzavírky. Vždy bude průtah byť s omezením na jeden pruh průjezdný.

Mluvčí ŘSD Martin Buček připomněl, že už před převodem na město ŘSD opravilo tři mostní objekty na trase průtahu, dva na Šťáralce, další na výjezdu na Prahu. Nyní zbývá poslední, jímž je podchod pod Jaselskou ulicí. Napoprvé nevyšlo výběrové řízení, nikdo se nepřihlásil. Nyní už ano, zhotovitel by měl být znám během pár dní, takže by se co nevidět mělo začít pracovat. „Předpoklad začátku prací je již v červnu,“ dodal Buček.