Zkoušelo se počítání více či méně do deseti, orientace v barvách, skladba vět i to, zdali je dítě schopné říci jak se jmenuje a kde bydlí.

Zároveň je dítko positivně motivováno ke školní docházce, protože škola nemusí být nutně jen trápením a nepříjemnou povinností.

Zápisy dětí na základních školách v Kolíně 2019
ZŠ Bezručova – 82 dětí
ZŠ Kmochova – 58 dětí
ZŠ Lipanská – 95 dětí
ZŠ Masarykova – 102 dětí
ZŠ Mnichovická – 67 dětí
ZŠ Ovčárecká + Sendražice – 65 dětí
ZŠ Prokopa Velikého – 81 dětí
Celkem – 550 dětí