„Prosím, abyste si za každé mé slovo, větu, přiřadili nevyslovené slovo zatím. Vše se mění ze dne na den, z hodiny na hodinu,“ poznamenal ředitel.

Nákaza se samozřejmě nevyhýbá ani zaměstnancům nemocnice, nicméně, jak Petr Chudomel podotkl, dopady očkování na zdravotní stav zaměstnanců, jimž tímto za jejich práci velmi děkuje, jsou evidentní.

„Týdně onemocní sedm až deset zdravotníků, 90 procent z nich nebylo očkováno nebo naočkováno zatím první dávkou. Mimo službu máme momentálně 24 izolací a cca 20 zaměstnanců čerpá ošetřování člena rodiny,“ upřesnil ředitel, který nabádá obyvatele k trpělivosti. „Slibujeme, že se budeme snažit o všechny z vás, kteří to budete potřebovat, covid nebo necovid, postarat,“ dodal.

Podíváme-li se zpětně na počty hospitalizovaných covidových pacientů od konce loňského srpna – křivka od té chvíle stoupala až do první listopadové vlny. Pak klesla, ale ne na předchozí úroveň. Následně přišla druhá vlna v lednu v důsledku rozvolňování přes Vánoce. Následoval opět pokles, ale opět ne na předchozí úroveň. A pak přišel opět nárůst.

„Z toho jednoznačně vyplývá, že zatížení nemocnice je veliké a snad, snad do dalších dnů hledíme s mírným optimismem, který ale kalí počet infikovaných v okrese Kolín, který je v absolutních číslech největší. Dobrou zprávou je, že v posledních dnech zaznamenáváme klesající trend nově nakažených,“ komentoval ředitel.