V úterý tak zájemci z řad starostů a dalších zaměstnanců obecních a městských úřadů zasedli do lavic, aby se dozvěděli více alespoň z vybraných témat. Podle místostarostky Kostelce nad Černými lesy Jany Havelkové dostali nabídku účasti na semináři také zastupitelé obcí.

„Jednodenní seminář samozřejmě neobsáhne všechny změny v zákoníku. Cílem však bylo si změny uvědomit a do vybraných se více ponořit," vysvětlila Jana Havelková smysl celého semináře.

Dopoledne se tak účastníci semináře dozvěděli více o novém soukromém právu. Hovořili také o zvláštních úkolech obce při smrti člověka na jejím území. Zabývali se také vybranými novinkami ve věcných právech, kam spadá také otázka nové úpravy řešení hranic pozemku.

Učili se i odpoledne

Také odpolední program měl dvě témata. Po obědě se tak všichni přítomní ponořili do vybraných otázek závazkového práva, kde hovořili například o nových smluvních typech, ale také například o nájemních nebo kupních smlouvách.

Posledním vybraným tématem bylo územní samosprávní celek jako subjekt občanskoprávních vztahů. Tady se hovořilo například o správě majetku nebo zadávání veřejných zakázek.

Bloky však nebyly pouze stroze informativní. Po celou dobu mohli přítomní klást přednášejícímu otázky.

A jak se o novinkách v občanském zákoníku dozvědí občané? Mohou také na nějaké školení? Kdo je zasvětí do tajů občanského zákoníku?

„Ve zpravodaji seznamujeme pomocí několika článků se změnami," řekla Jana Havelková s tím, že je připravený celý seriál o novinkách.

Podle ní v rámci těchto článků mohou občané klást dotazy, na které neznají odpověď.